Η εγκάρδια προσφορά αγάπης

O Βάσος Χριστοδούλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Λιοπετριού και η Άντρη Νικολάου, Διευθύντρια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας «Αγκαλιά ζω» του ΣΚΕ Λιοπετρίου, μας μιλούν για την κοινωνική προσφορά που παρέχουν και παρουσιάζουν το περιφερειακό πρόγραμμα για την Άνοια.

Της Ειρήνης Τσομαλλούρη

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Λιοπετρίου, ιδρύθηκε το 1978 και είναι μια εθελοντική οργάνωση μέλος του ΕΣΣΕ Αμμοχώστου. Το ΣΚΕ Λιοπετρίου αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία σαν σώμα εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο λειτουργεί, διοικείται και έχει δραστηριότητες σύμφωνα με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι το συντονιστικό όργανο των εθελοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων της κοινότητας Λιοπετρίου. Λειτουργεί προγράμματα που αφορούν το βρέφος, το νήπιο, το παιδί, τους νεαρούς γονείς, τους συνταξιούχους και τους ενήλικες. Συγκεκριμένα, στο ΣΚΕ Λιοπετριού, λειτουργούν τέσσερα προγράμματα, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων, Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, Παιδοκομικό Σταθμό και Βρεφονηπιακό Σταθμό. Απώτεροι σκοποί του ΣΚΕ Λιοπετρίου είναι: • Η επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της κοινότητας και η προώθηση των απαιτούμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

• Η κινητοποίηση των μελών της κοινότητας για την συμμετοχή στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Η διαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού πάνω στις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικές υπηρεσίες.
• Η συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές δημοτικές και κοινοτικές υπηρεσίες καθώς επίσης και με άλλα συναφή ιδρύματα και σωματεία ή οργανισμούς του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Το ΣΚΕ Λιοπετρίου στα πλαίσια της εθελοντικής του προσφοράς πραγματοποιεί ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την αλληλογνωριμία των εθελοντών, τη συσπείρωση όλων των φορέων της κοινότητας και την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού ΣΚΕ Λιοπετριού, αναγνωρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα της Άνοιας και τις επιπτώσεις – δυσκολίες που επιφέρει τόσο στα ίδια τα άτομα όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον έκρινε αναγκαία την δημιουργία ενός περιφερειακού Προγράμματος το οποίο να εξειδικεύεται στην Άνοια. Με τον όρο Άνοια, χαρακτηρίζεται μια κατάσταση κατά την οποία αναπτύσσονται συμπτώματα εξασθένησης, που σχετίζονται με την απώλεια μνήμης και αντίληψης. Πρόκειται, για μια κατάσταση με ποικίλες επιπτώσεις και διαταραχές, όπως για παράδειγμα, διαταραχές του συναισθήματος, της συμπεριφοράς, της προσωπικότητας και άλλα.

Τα συμπτώματα της άνοιας σε κάθε περίπτωση, μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με την διάγνωση του κάθε περιστατικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα με άνοια έχουν μια σταδιακή απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργειών, όπως δυσκολία εκτέλεσης γνώριμων δραστηριοτήτων, προβλήματα με το λόγο, απώλεια προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο, δυσκολία στον προγραμματισμό ή στην εκτέλεση προβλημάτων, αποχή από την εργασία ή τις κοινωνικές δραστηριότητες και άλλα. Καθώς η νόσος επιδεινώνεται, ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα: δυσκολία στην σίτιση – κατάποση, μείωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, σύγχυση, δυσκολία στη δουλειά, κατάθλιψη, καθώς το άτομο αναγνωρίζει τις δυσκολίες που βιώνει, δυσκολία στις απλές οδηγίες, προβλήματα διαχείρισης προσωπικών υποθέσεων, όπως οικονομικά και αλλαγές στην προσωπικότητα.

Το Κέντρο Ημέρας για Άτομα με Άνοια, είναι ένα περιφερειακό πρόγραμμα και λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ανθρώπων με Αλτσχάιμερ και άλλες συναφείς διαταραχές. Στόχος, είναι η απασχόληση των ατόμων με Άνοια και Ήπια Νοητική Διαταραχή, όπου εφαρμόζονται προγράμματα ομαδικών και ατομικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, βάσει των αναγκών τους. Αυτές οι «παρεμβάσεις», περιλαμβάνουν τη νοητική ενδυνάμωση, την εργοθεραπεία, τις θεραπείες τέχνης, τη φυσιοθεραπεία, τη γυμναστική, κ.ά. και στοχεύουν στην κινητοποίηση των συμμετέχοντων και στη διατήρηση των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων. Παράλληλα, προσφέρουν υποστήριξη και εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών, προγράμματα ενημέρωσης και παρεμβάσεις πρόληψης για την άνοια σε νοητικά υγιή άτομα.

Οι ανάγκες της κοινωνίας, τους πείσανε ότι είναι αναγκαίο να δημιουργήσουν ένα κέντρο για τα άτομα με Άνοια, εφόσον δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Περιφέρειά μας, έτσι κάνοντας την απαραίτητη μελέτη, εντόπισαν την αναγκαιότητα εξειδίκευσης των υπηρεσιών τους σε θέματα Άνοιας, ώστε βοηθήσουν τον συνάνθρωπό μας. Να ενισχύσουν την νοητική ανάπτυξη του ατόμου, όσο μπορούν, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία και να αποφορτίσουν τους φροντιστές των ατόμων. Δίνουν τη δυνατότητα τόσο στους φροντιστές των ατόμων με Άνοια, να βγουν στην εργασία καθώς και να αποφορτιστούν, αλλά και στα ίδια τα άτομα με Άνοια, να μην βρίσκονται καθηλωμένα μπροστά στην τηλεόραση, αλλά να συναναστρέφονται με άλλα άτομα και να εισέλθουν σε μια ομάδα που θα τους παρέχεται μια εξειδικευμένη φροντίδα επιβραδύνοντας παράλληλα τα συμπτώματα της Άνοιας. Έχει συσταθεί Διεπιστημονική ομάδα για τον καλύτερο συντονισμό και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι Ημιδιατροφή, Φυσιοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Θεραπείες Τέχνης, Ψυχολογική υποστήριξη, Εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη φροντιστών – οικογένειας και μεταφορικό μέσο.

Αφορά το κέντρο – στολίδι της επαρχίας μας. Καταφέρανε και αγγίξανε, μια πτυχή της ανθρώπινης κοινωνίας, που οι περισσότεροι δεν αγγίζουν, εφόσον δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά, το ΣΚΕ Λιοπετρίου μέσω του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας και Άνοιας «ΑγκαλίαΖΩ», έχουν καταφέρει να αγγίξουν το θέμα αυτό και θα συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές, εξαντλώντας όλα τα κονδύλια και ποσά που διατίθενται. Όραμα τους, είναι να παρέχει το κέντρο μία ολιστική παρέμβαση σε θέματα Άνοιας και πιο συγκεκριμένα να παρέχονται και υπηρεσίες όπως κατ ́οικον παρέμβαση, Γραφείο Υποστήριξης μνήμης, όπου θα πραγματοποιείται Νευροψυχολογική αξιολόγηση σε άτομα, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των πρώιμων συμπτωμάτων της άνοιας και την παραπομπή σε νευρολόγο/ψυχίατρο όπου κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, θα παρέχεται ενημέρωση για τον τρόπο πρόληψης της άνοιας (νοητική ενδυνάμωση, σωματική άσκηση, υγιεινή διατροφή). Ευελπιστούν για την επέκταση του χώρου, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν μεγαλύτερο αριθμό των ατόμων με Άνοια, εφόσον τώρα εξυπηρετούνται μέχρι δέκα άτομα.

Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη κοινωνικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι η εγκάρδια προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας, είναι το αγνότερο έργο που δύναται να πράξει ο κάθε άνθρωπος. Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι ΕΣΥ! Και μην ξεχνάτε.. Αγκαλιάστε τα άτομα αυτά, όπως σας αγκαλιάζουν και αυτοί.

Follow Vantagemag on Instagram to see the latest news