Ανθρώπινη δόνηση

Εαν αποδεχτούμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ανώτερη πνευματική υπόσταση που απλά διαβαίνει ένα κομμάτι της ύπαρξής του, έναν υλικό δρόμο πάνω στη γη, τότε σίγουρα μπορούμε να αποδεχτούμε ότι έχει την ικανότητα σαν πνευματική υπόσταση να δονείται σε υψηλά επίπεδα. Η ικανότητα του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με τον ανώτερο εαυτότου, την ψυχή του, του δίνει αμέσως τη δυνατότητα να βιώνει τις δονήσεις όλου του σύμπαντος.

Πέρα από τις χαμηλές δονήσεις που αγγίζουν τα υλικά, συναισθηματικά και νοητικά κομμάτια της ανθρώπινης ύπαρξης, υπάρχουν και οι ψηλότερες δονήσεις που μπορούν να μας ταξιδέψουν απ’ τα χαμηλά πνευματικά επίπεδα μέχρι τα ανώτερα. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να βιώσει την πνευματική δόνηση θα πρέπει πρώτα να μάθει να την αναγνωρίζει. Έτσι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεχτεί ότι είναι ένα ανώτερο πνευματικό ονεναρμονισμένο στη σοφή ισορροπία του σύμπαντος.

Αρχίζει λοιπόν την εκπαίδευση της αναγνώρισης των δονήσεων σταδιακά, από τα χαμηλά επίπεδα μέχρι να οδηγηθεί στα ανώτερα επίπεδα δόνησης. Τα πρώτα επίπεδα δόνησης είναι δεμένα με την υλική υπόσταση του ανθρώπινου όντος και αφορούν όλες τις λειτουργίες που μας κρατούν γερά γειωμένους. Έτσι μπορούμε να βιώσουμε δόνηση υλικής πληρότητας, συναισθηματικής ασφάλειας και νοητικής ισορροπίας. Όταν ο άνθρωπος καταφέρει να εναρμονίσει την ύλη, το συναίσθημα και τη νόηση, βρίσκεται σε μία κατάσταση ευδαιμονίας και είναι έτοιμος να δεχτεί τις ψηλότερες δονήσεις που αφορούν το πνευματικό κομμάτι της υπόστασής του.

Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην πιεζόμαστε να κάνουμε μεγάλα πνευματικά βήματα. Πριν ξεκινήσουμε το επόμενο βήμα θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ασφαλείς ότι πίσω μας έχει δημιουργηθεί μια γερή βάση για την πυραμίδα της πνευματικής μας εξέλιξης. Έτσι κάθε στιγμή που ξεκινάμε να κάνουμε ένα πνευματικό βήμα, πρέπει να ελέγχουμε τη νοητική, τη συναισθηματική και την υλική μας υπόσταση και μόνο εφόσον βρίσκονται σε ισορροπία να συνεχίζουμε. Διαφορετικά, κάθε πνευματικό βήμα με σαθρή βάση είναι ανύπαρκτο και ασταθές. Πολλές φορές μάλιστα, τα γρήγορα πνευματικά βήματα δημιουργούν προβλήματα στο συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο επειδή δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για να στηριχτεί η ψηλή δόνηση της πνευματικότητας.

Πηγή awakengr.com/