Έρευνα: Από πού μπορεί τελικά να προήλθε το νερό της Γης

Το νερό της Γης ενδεχομένως να προήλθε από υλικά τα οποία ήταν παρόντα στο εσώτερο Ηλιακό Σύστημα όταν ο πλανήτης μας σχηματιζόταν, αντί από «ταξιδευτές» από μακριά- κομήτες και αστεροειδείς- σύμφωνα με νέα έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε στο Science και υποδεικνύει πως η Γη εν τέλει ίσως να ήταν πάντα υγρή. 

Ερευνητές από το Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG, CNRS/Université de Lorraine)στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων ένας μεταδιδακτορικός στο Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις, διαπίστωσαν πως ένας τύπος μετεωρίτη που είναι γνωστός ως ενστατίτης χονδρίτης περιέχει επαρκές υδρογόνο για να «παραδώσει» τρεις φορές την ποσότητα του νερού που περιέχουν οι ωκεανοί της Γης- και ίσως ακόμα περισσότερο. Οι μετεωρίτες αυτοί αποτελούνται πλήρως από υλικό από το εσώτερο Ηλιακό Σύστημα- στην πράξη το ίδιο υλικό από το οποίο φτιάχτηκε αρχικά η Γη. 

«Η ανακάλυψή μας δείχνει ότι τα δομικά στοιχεία της Γης μπορεί να συνέβαλαν σημαντικά στο νερό της» είπε η Λορέτ Πιανί, ερευνήτρια στο CPRG. «Υδρογονούχα υλικά ήταν παρόντα στο εσώτερο Ηλιακό Σύστημα κατά την περίοδο του σχηματισμού βραχωδών πλανητών, αν και οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές για να συμπυκνώνεται το νερό». 

Τα αποτελέσματα από αυτή τη μελέτη προκαλούν έκπληξη επειδή τα δομικά συστατικά της Γης εκλαμβάνονται συχνά ως ξηρά. Προέρχονται από τις εσώτερες ζώνες του Ηλιακού Συστήματος, όπου οι θερμοκρασίες θα ήταν πολύ υψηλές για τη συμπύκνωση νερού και την ένωσή του με στερεά κατά τον σχηματισμό του πλανήτη. 

Οι μετεωρίτες δείχνουν πως το νερό δεν χρειαζόταν να έρθει από πολύ μακριά: «Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακάλυψης για εμένα είναι πως οι ενστατίτες χονδρίτες, που θεωρούνταν ότι ήταν σχεδόν “ξηροί”, έχουν απρόσμενα μεγάλη παρουσία νερού» είπε ο Λάιονελ Βάχερ, μεταδιδακτορικός ερευνητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον. 

Γενικότερα μιλώντας, οι μετεωρίτες αυτοί είναι σπάνιοι, καθώς αποτελούν μόνο το 2% των γνωστών μετεωριτών που υπάρχουν σε συλλογές. Ωστόσο υπάρχουν ομοιότητες με τη Γη που τους καθιστούν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντες: Έχουν παρόμοια ισότοπα οξυγόνου, τιτανίου και ασβεστίου με τον πλανήτη μας, και αυτή η μελέτη έδειξε πως το ίδιο ισχύει και με τα ισότοπα υδρογόνου και αζώτου. Στη μελέτη των υλικών εκτός Γης, το επίπεδο της παρουσίας των ισοτόπων ενός στοιχείου χρησιμοποιείται ως ένδειξη/ «υπογραφή» για την προέλευση ενός στοιχείου. 

«Εάν οι ενστατίτες χονδρίτες ήταν στην πράξη τα δομικά στοιχεία του πλανήτη μας- όπως υποδεικνύεται ισχυρά από τις παρόμοιες ισοτοπικές τους συνθέσεις- το αποτέλεσμα δείχνει πως αυτά τα είδη χονδριτών παρείχαν επαρκές νερό στη Γη για να εξηγηθεί η προέλευση του νερού της Γης, κάτι που είναι εκπληκτικό» είπε ο Βάχερ.

Πηγή huffingtonpost.gr/