Παιδικής-Λέσχης-Ανάγνωσης-της-Δημοτικής-Βιβλιοθήκης-Σωτήρας-1