Μαυρογιάννης: Το κράτος έχει υποχρέωση να σταθεί αρωγός στα άτομα με αναπηρία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν τα ζητήματα της ανάγκης προώθησης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ

«Το κράτος έχει υποχρέωση να σταθεί αρωγός στα άτομα με αναπηρία», ανέφερε ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος συμμετείχε την Τετάρτη μαζί με εκπροσώπους Ιδρυμάτων που προωθούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Λάρνακα με τίτλο ”Δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλους. Κύπρος Μπορείς!”.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν τα ζητήματα της ανάγκης προώθησης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους και στήριξης των Ιδρυμάτων που παρέχουν βοήθεια στα άτομα αυτά.

Οι εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων κατέθεσαν ενώπιον του Ανδρέα Μαυρογιάννη τις θέσεις και εισηγήσεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα μελετηθούν για να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα διακυβέρνησής του. Από πλευράς του ο Α. Μαυρογιάννης παρουσίασε στους εκπροσώπους των Ιδρυμάτων τις βασικές αρχές από τις οποίες διέπεται το εκλογικό του πρόγραμμα και το όραμα που έχει για την Κύπρο και τους ανθρώπους της.

Για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, το κράτος έχει υποχρέωση να αναπτύξει πολιτικές ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα τα δικαιώματα τους καθώς και τις ανάλογες δομές.

Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα διακυβέρνησής του περιλαμβάνεται η εισαγωγή ποσόστωσης για πρόσληψη ΑμεΑ και στον ιδιωτικό τομέα, η λήψη αποτελεσματικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται στην πράξη η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηριες σε αγαθά και υπηρεσίες και η δημιουργία από το κεντρικό κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση Κέντρων Φροντίδας και Στήριξης ενηλίκων ΑμεΑ.

Επιπλέον, προτείνεται η εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ΑμεΑ, όπως επίσης και η δημιουργία ξεχωριστής νομοθεσίας για τις οικονομικές παροχές που να στηρίζουν ολόπλευρα και ουσιαστικά τα ΑμεΑ.

Της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, προηγήθηκε η επίσκεψη και ξενάγηση του Ανδρέα Μαυρογιάννη στον Σύνδεσμο Στήριξης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ηλιαχτίδα Ζωής», στο Κέντρο «Άγιος Λάζαρος» και στο Ίδρυμα «Αγίου Γεωργίου», στη Λάρνακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ