Η σχέση την Ευρωπαίων νέων με την πολιτική και η συμμετοχή τους στα κοινά

Οι νέοι παρότι συμμετέχουν σε πολιτικές συζητήσεις σε φιλικό επίπεδο, φαίνεται ότι αποφεύγουν να εμπλακούν περαιτέρω στην πολιτική

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από Ευρωβουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται από τους πολίτες κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο, οι νέοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως επί το πλείστον, φαίνεται ότι δεν συμμετέχουν ενεργά στις εκλογικές αυτές διαδικασίες. Παρ’ όλο που συμμετέχουν σε πολιτικές συζητήσεις μεταξύ φίλων, οι περισσότεροι νέοι δεν δραστηριοποιούνται περαιτέρω στην πολιτική. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων νέων δεν γνωρίζουν σημαντικά πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακάτω σας παραθέτουμε δυο ενημερωτικούς πίνακες που παρουσιάζουν τη σχέση των Ευρωπαίων νέων με την πολιτική, αλλά και τη συμμετοχή τους στα κοινά.

1.

Infographic 1080x1080 (2)-1.jpg


2.

Infographic 1080x1080 (2)-2.jpgΤο έργο EP Your Voice Counts στοχεύει να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚ, αφού δρα ως η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών.

Βασική δραστηριότητα του έργου είναι η παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και των δράσεων που εφαρμόζει για την επίλυσή τους.

Πηγή city.sigmalive.com

Follow Vantagemag on Instagram to see the latest news