Διευκρινίσεις Τμήματος Περιβάλλοντος για ορισμένα πλαστικά μιας χρήσης

Δεν απαγορεύεται η διάθεση περιεκτών τροφίμων από διογκωμένο πολυστυρένιο

Η τοποθέτηση της υποχρεωτικής σήμανσης στα είδη ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαιτείται από την ευρωπαϊκή Οδηγία και την εθνική νομοθεσία, θα επιτραπεί με αυτοκόλλητο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αναφέρει σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε σχέση με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή των προνοιών του «περί Αποβλήτων Νόμου» (Ν.48(Ι)/2022), για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο περιβάλλον, το Τμήμα Περιβάλλοντος σημειώνει ότι από την 1/1/2023, όλα τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες της Νομοθεσίας για τοποθέτηση της σήμανσης, θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση εκτυπωμένη ή εγχάρακτη, ανάλογα με τις προδιαγραφές, όπως προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/2151/ΕΕ και τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος ημερομηνίας 5/10/2022, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Διευκρινίζεται ότι, η υποχρέωση για τοποθέτηση σήμανσης στην κατηγορία κυπελάκια, αφορά αποκλειστικά τα κυπελάκια ποτού (beverage cups) και όχι κυπελάκια στα οποία τοποθετούνται τρόφιμα.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι απαγορεύονται μόνο οι περιέκτες ποτών και τα κυπελάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο. Επιτρέπεται η διάθεση όλων των άλλων πλαστικών περιεκτών ποτών με την απαιτούμενη σήμανση, καθώς και τα πλαστικά κυπελάκια.

Σχετικά με τους περιέκτες τροφίμων, απαγορεύονται αυτοί που αποτελούνται αποκλειστικά από διογκωμένο πολυστυρένιο, και οι οποίοι συνήθως περιέχουν τρόφιμα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση (ατομικής μερίδας), από το δοχείο, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία (π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα).

Σημειώνεται ότι δεν απαγορεύεται η διάθεση περιεκτών τροφίμων από διογκωμένο πολυστυρένιο, στους οποίους τοποθετούνται κατεψυγμένα τρόφιμα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία (π.χ. ωμό κρέας, ψάρι κλπ), και οι περιέκτες τροφίμων οι οποίοι δεν είναι μίας χρήσης, αλλά πολλαπλών χρήσεων, όπως το μέγεθος οικογενειακής συσκευασίας.

Πηγή: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ