Δείπνο-Αγάπης_Φιλανθρωπικό-Παντοπωλείο-Εκκλησίας-Σωτήρας-1