Γνωρίζεις σε ποιους χώρους στην Κύπρο επιτρέπεται η χρήση των ηλεκτρικών scooter;

Η Αστυνομία Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία υπενθυμίζει τους βασικούς «κανόνες» χρήσης τους.

Η Αστυνομία Κύπρου ενημερώνει για τη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ, τους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, το όριο ηλικίας, την υποχρεωτική ατομική προστασία και τον ελάχιστο εξοπλισμό που πρέπει να φέρει η συσκευή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η ρύθμιση διακίνησης των ποδηλάτων και άλλων συσκευών προσωπικής κινητικότητας («e-scooters»).

Παρότι η μέχρι σήμερα χρήση των e-scooters στην Κύπρο ήταν σχετικά περιορισμένη, πλέον παρουσιάζεται μεγαλύτερη χρήση τέτοιων συσκευών, η οποία οφείλεται τόσο στη διεθνή πράσινη ευαισθησία και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας όσο και στο μειωμένο κόστος χρήσης συσκευών προσωπικής κινητικότητας έναντι άλλων μέσων διακίνησης.

Με την αύξηση, ωστόσο, χρήσης των εν λόγω συσκευών στην Κύπρο, έχουν καταγραφεί οδικές συγκρούσεις με scooters περιλαμβανομένου και θανατηφόρου ατυχήματος. Πέραν αυτών έχουν καταγραφεί έντονες αντιδράσεις από τις Τοπικές Αρχές Αυτοδιοίκησης με προβλήματα συνύπαρξης πεζών και scooters στο οδικό δίκτυο περιλαμβανομένων και οδικών συγκρούσεων με πεζούς.

Ως εκ τούτου η Αστυνομία Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση που υπενθυμίζει τους βασικούς «κανόνες» χρήσης των ηλεκτρικών scooter.


Επιτρεπόμενος χώρος διακίνησης


– Σε δρόμους στο οδόστρωμα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων με όριο ταχύτητας μέχρι 30 ΧΑΩ.

– Σε ποδηλατόδρομους.

– Σε ποδηλατολωρίδες ή σε χώρο που αποτελεί προέκταση ποδηλατοδρόμου (χώρος κοινής χρήσης από ποδηλάτες και πεζούς).

– Σε πλατεία ή πεζοδρόμιο μόνο μετά από απόφαση / έγκριση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.


Επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης:


– Δεκατεσσάρων ετών και άνω.


Υποχρεωτική ατομική προστασία:


– Υποχρεωτική χρήση κράνους

– Υποχρεωτική χρήση φωσφόρου γιλέκου κατά τη διάρκεια της νύκτας.


Ελάχιστος εξοπλισμός συσκευής:


– Σύστημα φρένων

– Φανοί μπροστά και πίσω

– Κουδούνι

– Ελαστικά σε καλή κατάσταση.


Επιτρεπόμενη Μέγιστη ταχύτητα συσκευής:


-Εκ κατασκευής αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα είκοσι (20) χιλιομέτρων ανά ώρα (ΧΑΩ).

Πηγή city.sigmalive.com

Follow Vantagemag on Instagram to see the latest news