Η Κύπρος στοχεύει σε 5 εκατ. τουρίστες

Το νησί της Αφροδίτης, είναι γνωστό για την οργάνωσή του σε κάθε επίπεδο, για τη μεθοδικότητα και για τον έγκαιρο προγραμματισμό των κίνησεών του.

Ειδικά στον τουρισμό, που ανέκαθεν ήταν η κινητήριος δύναμη της οικονομίας της Κύπρου, συνεισφέροντας (άμεσα και έμμεσα) το 20% περίπου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις, με στόχο την περαιτέρω ανέλιξή του.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, που συστάθηκε ως συνέχεια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, έχει πλέον στη διάθεσή του το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, σχέδιο που διαμορφώθηκε μετά από εκτενή μελέτη που διενεργήθηκε από την THR Innovative Tourism Advisors (ισπανική συμβουλευτική εταιρεία) για την κυπριακή κυβέρνηση και ολοκληρώθηκε το 2017. Κατάλληλα επικαιροποιημένο το σχέδιο αυτό, θα αποτελέσει τη βάση για το κυπριακό τουρισμό της επόμενης δεκαετίας.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού, κατά την επόμενη δεκαετία, αναμένουν ότι οι διανυκτερεύσεις τουριστών θα αυξηθούν κατά περίπου 32%, φθάνοντας τα 48 εκατομμύρια περίπου (το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση ύψους 31% στις αφίξεις ταξιδιωτών – περιηγητών, όπως τους αναφέρουν στην Κύπρο- οι οποίες αναμένεται να φθάσουν τα 5 εκατομμύρια). Από τη μια πλευρά, ο στόχος αυτός αποτελεί μία ευκαιρία, επειδή υπάρχουν πολλές περιοχές στην Κύπρο που δεν επωφελούνται ακόμη επαρκώς από την κοινωνικοοικονομική ώθηση που προσφέρει ο τουρισμός. Ως εκ τούτου, οι περιοχές αυτές μπορούν να επωφεληθούν από την επερχόμενη αυτή τουριστική ανάπτυξη.

Η Κύπρος στοχεύει σε 5 εκατ. τουρίστες και 4,5 δισ. έσοδα έως το

Από την άλλη πλευρά, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε επίσης να είναι ανησυχητική, εάν δεν τύχει σωστής διαχείρισης, καθότι ορισμένες περιοχές προσελκύουν ήδη μεγάλους αριθμούς περιηγητών, με αποτέλεσμα οι φυσικοί πόροι να φθάνουν στα όριά τους. Στις συγκεκριμένες περιοχές, η έμφαση στην ποιότητα τουρισμού και όχι στον όγκο των αφίξεων, θα είναι υψίστης σημασίας στη συνέχεια. Συνεπώς, ως προορισμός, θα στοχεύσουμε στην άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και της υπερσυγκέντρωσης σε ορισμένες περιοχές, ενθαρρύνοντας τους περιηγητές να επισκέπτονται διάφορες περιοχές, διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, σε διάφορες ώρες της ημέρας, σε διάφορους μήνες του έτους.

Εάν επιτύχουν τους στόχους τους, μέχρι το 2030 ο τουρισμός θα μπορεί να προσδώσει επιπρόσθετη αξία ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε σημερινές τιμές) ετησίως στην κυπριακή οικονομία. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 53% σε σχέση με την συνεισφορά των 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ του τουρισμού στην οικονομία το 2018. Επίσης, το Υφυπουργείο στοχεύει σε αύξηση της ημερήσιας δαπάνης ανά περιηγητή, με αυτή να πλησιάζει τα 90 ευρώ το 2030, καταγράφοντας άνοδο κατά 16% από τα 75 ευρώ το 2018. Όσον αφορά στο θέμα της εποχικότητας, η στόχευση είναι όπως 40% των διανυκτερεύσεων κατανεμηθούν την περίοδο Νοεμβρίου – Απριλίου, από το 22% του 2018, ενώ οι διανυκτερεύσεις στις ορεινές περιοχές και τα άλλα χωριά της υπαίθρου να αυξηθούν από 100 χιλιάδες το 2018 σε 400 χιλιάδες το 2030. 

Το όραμα του Υφυπουργείου εστιάζει στην καθιέρωση της Κύπρου ως ενός ολόχρονου, ποιοτικού, ψηφιακά έξυπνου και κοινωνικά ωφέλιμου προορισμού. Μερικά παραδείγματα πρωτοβουλιών που φιλοδοξεί να υλοποιήσει είναι:

Η Κύπρος στοχεύει σε 5 εκατ. τουρίστες και 4,5 δισ. έσοδα έως το

Καθιέρωση της Κύπρου ως ολόχρονου προορισμού

  • Επανασχεδιασμός της ταυτότητας και εικόνας της Κύπρου διεθνώς, ως προορισμού που προσφέρει περισσότερα από τουρισμό ήλιου και θάλασσας
  • Βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας για σκοπούς διαφοροποίησης των χωρών-πηγών και αγορών μας

Καθιέρωση της Κύπρου ως ποιοτικού προορισμού

  • Υποστήριξη επενδύσεων που αφορούν σε ειδικές μορφές τουρισμού
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών και της σχέσης αξίας-τιμής, π.χ. με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με τομείς όπως εστιατόρια, ταξί, οχήματα ενοικίασης, θεματικά πάρκα κλπ.

Καθιέρωση της Κύπρου ως ψηφιακά έξυπνου προορισμού

  • Συγκριτική αξιολόγηση των τουριστικών υπηρεσιών μας έναντι των ανταγωνιστικών προορισμών, αξιοποιώντας δεδομένα από πλατφόρμες διαχείρισης διαδικτυακής φήμης
  • Ενθάρρυνση επαναλαμβανόμενων επισκέψεων στον προορισμό, π.χ. μέσω ενός συστήματος επιβράβευσης που να ανταμείβει τις συναλλαγές σε διάφορα αξιοθέατα και μέσα μεταφοράς

Καθιέρωση της Κύπρου ως κοινωνικά ωφέλιμου προορισμού

  • Διασπορά των εσόδων από τον τουρισμό σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, π.χ. με την προώθηση της αυθεντικότητας των ορεινών/ακριτικών περιοχών και άλλων χωριών της υπαίθρου
  • Διασπορά του οφέλους του τουρισμού σε άλλους τομείς της οικονομίας π.χ. συνδέοντας την αυθεντική γαστρονομία με τη γεωργία
Η Κύπρος στοχεύει σε 5 εκατ. τουρίστες και 4,5 δισ. έσοδα έως το

Το πλάνο δράσεων χωρίζεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, βραχυπρόθεσμες (2020-2022), μεσοπρόθεσμες (2023-2025) και μακροπρόθεσμες (2026-2030) δράσεις. Το Πλάνο Δράσεων έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εν αναμονή της εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην οποία θα περιληφθεί και η επιμέτρηση των «αθέατου / κρυφού κόστους» του τουρισμού για το νησί. Το εγχείρημα αυτό απαιτεί συνεργασία μεταξύ όλων των προαναφερθέντων τουριστικών φορέων κάτω από το συντονισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Καταλήγοντας, αν οι στόχοι επιτευχθούν, η Κύπρος θα μπορούσε, μέχρι το 2030, να καθιερωθεί ως μια από τις 30 πιο ανταγωνιστικές χώρες στον παγκόσμιο τουρισμό (από την 44η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα, σύμφωνα με το πρόσφατο Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ) και μάλιστα με περιβαλλοντική ευαισθησία, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή huffingtopost.gr/