Δελτίο Αναφοράς Δραστηριότητας “Snorkeling and Sea clean up activity”

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΜΚΟ Active Zone Outdoor, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 καθαριότητα του βυθού της θάλασσας στον κόλπο του Κόννου στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για υλοποίηση μιας ολιστικής στρατηγικής που δεν θα περιορίζεται μόνο στην καθαριότητα των ακτών, τα μέλη του οργανισμού με αυτή την καινοτόμο ιδέα και με σύνθημα “Let’s do something green, let’s act for nature”, έστειλαν ηχηρό μήνυμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κατ επέκταση της θαλάσσιας ζωής. 

Εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υπό την επίβλεψη μελών του οργανισμού με δίπλωμα ναυαγοσωστικής και κατάδυσης,  οι νέοι υλοποίησαν την καθαριότητα με επιτυχία, αφού οι ακαθαρσίες, τα σκουπίδια, οι βρωμιές που ανέσυραν από τον βυθό αποτέλεσαν τρανταχτά αποδεικτικά στοιχεία για τη σημαντικότητα του περιβαλλοντικού τους έργου.

Έχοντας θέσει ως βασικό του σκοπό την προαγωγή της υγείας των νέων μέσω της προώθησης του αθλητισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων, ο ΜΚΟ Active Zone Outdoor έχει συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο ευρύτερο στρατηγικό του πλάνο για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις δράσεις του οργανισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διοργάνωση υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. αναρρίχηση, πεζοπορία, καγιάκ) με στόχο την προώθηση λιγότερο διαδεδομένων αθλημάτων στους νέους, η διοργάνωση περιβαλλοντικών δράσεων (π.χ. καθαρισμός περιοχών με περιβαλλοντική αξία) και η υλοποίηση έργων νεολαίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με στόχο τη διοργάνωση διαλόγων μεταξύ νέων και φορέων χάραξης πολιτικής σε ζητήματα που αφορούν τη θάλασσα και συγκεκριμένα την προαγωγή της θαλάσσιας αθλητικής δραστηριότητας, την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Επιθυμία και πρόθεση του Οργανισμού είναι σύντομα να επαναληφθεί η δραστηριότητα  σε βυθό στην ακτογραμμή της Λάρνακας, πόλης που αποτελεί και την έδρα του, με όραμα την εμπλοκή περισσότερων νέων σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για καθαρότερες θάλασσες και ακτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στη σελίδα του οργανισμού στο Facebook.

Νίκη Καρουλλά Πρόεδρος Active Zone Outdoor