Αμαζόνιος: από πνεύμονας της Γης έγινε ρυπαντής

Εκπέμπει περισσότερο CO2 από αυτό που απορροφά.

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο βραζιλιάνικος Αμαζόνιος έχει απελευθερώσει 20% περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από αυτό που απορρόφησε σύμφωνα με μία νέα μελέτη, η οποία αποδεικνύει πως η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου για να απορροφήσει τη ρύπανση. Από το 2010 έως το 2019, ο Αμαζόνιος παρήγαγε 16.6 δισεκατομμύρια τόνους CO2, ενώ απορρόφησε μόλις 13.9 δισεκατομμύρια τόνους. Η μελέτη έλαβε υπόψη τον όγκο του CO2 που απορροφήθηκε και αποθηκεύτηκε από το δάσος σε αντίθεση με τον όγκο που απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα από τις εκτάσεις που καήκαν ή καταστράφηκαν λόγω της αποψίλωσης.

Το περιμέναμε έως ένα βαθμό, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε νούμερα που δείχνουν πως ο βραζιλιανικός Αμαζόνιος τα έχει γυρίσει και πλέον είναι ρυπαντής. Δε ξέρουμε σε ποιο σημείο αυτή η αλλαγή θα είναι μη αναστρέψιμη.

Η αποψίλωση των δασών τετραπλασιάστηκε το 2019 σε σχέση  με τις δύο προηγούμενες χρονιές και έφτασε από το 1 εκατομμύρια εκτάρια τα 3.9 εκατομμύρια εκτάρια, σχεδόν όσο το μέγεθος της Ολλανδίας. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρει και ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος, Jair Bolsonaro ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2019 και είναι γνωστός για τις αλλαγές της πολιτικής της κυβέρνησης σχετικά με την προστασία του Αμαζονίου.

Η Βραζιλία είδε μία απότομη απόρριψη των αιτήσεων για πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας μετά την αλλαγή της κυβέρνησης το 2019.

Ο Αμαζόνιος περιέχει τα μισά από τα τροπικά δάση του κόσμου, τα οποία είναι αποτελεσματικότερα στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από άλλους τύπους φυτών. Το βραζιλιάνικο τμήμα του Αμαζονίου αντιστοιχεί περίπου στο 60% του συνόλου του.

Αν λάβουμε υπόψη το σύνολο του Αμαζονίου, τότε μάλλον είμαστε ουδέτεροι σε εκπομπές. Αλλά και οι άλλες χώρες με εκτάσεις Αμαζονίου σημειώνουν αύξηση στην αποψίλωση και οι ξηρασίες γίνονται πιο έντονες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Climate Change.

Πηγή unboxholics.gr