EY: Εκσυγχρονισμός της διαδικτυακής παρουσίας της Κυβέρνησης

Αρχίζει ο ανασχεδιασμός των κρατικών ιστοσελίδων

Yπογράφηκε η σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό της διαδικτυακής παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του ανασχεδιασμού των κρατικών ιστοσελίδων, οι οποίες θα είναι πλέον προσβάσιμες μέσω της νέας ψηφιακής πύλης του κράτους, gov.cy. Το έργο στοχεύει αφενός στην καθιέρωση μιας σύγχρονης και ενιαίας εικόνας για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, και πρωτίστως, στη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών κατά την περιήγησή τους στις ιστοσελίδες του δημοσίου. Το έργο ανατέθηκε μετά από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία, από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στην ΕΥ Κύπρου. Το κόστος του έργου είναι περίπου €1,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υλοποίησή του θα ολοκληρωθεί σε δύο (2) φάσεις, με τις πρώτες 65 ιστοσελίδες να αναπτύσσονται εντός του 2023.

Συγκεκριμένα, προνοείται ο σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός πέραν των 250 συνολικά ιστοσελίδων, με σύγχρονη και φιλική προς τον χρήστη αισθητική, με βάση τα υψηλότερα πρότυπα σχεδιασμού, χρηστικότητας, προσβασιμότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην οργάνωση, την ανάπτυξη και τη συνεχή επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση του πολίτη και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι λειτουργοί από όλες τις κρατικές υπηρεσίες θα τύχουν σχετικής εκπαίδευσης για συγγραφή και γλωσσική επιμέλεια περιεχομένου, ούτως ώστε αυτό να είναι απλό, κατανοητό, περιεκτικό, χρήσιμο και επίκαιρο.

Σε δηλώσεις του, ο Υφυπουργός Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος, σημείωσε πως «Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Υφυπουργείου, κομβικής σημασίας για τον εκσυχγρονισμό του κράτους και με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Με περιεχόμενο και λειτουργίες που θα εμπλουτίζονται και θα αναβαθμίζονται συνεχώς, στόχος μας είναι όπως το gov.cy αποτελεί το ένα και μοναδικό σημείο επαφής με το Δημόσιο καθώς και πηγή έγκυρης πληροφόρησης και άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη. Οι κυβερνητικές ιστοσελίδες αποτελούν σημείο αναφοράς για την Κυπριακή Δημοκρατία, και είναι η εικόνα μας στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Μέσω της συνεργασίας μας με την EY, αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είμαι βέβαιος πως θα αναβαθμίσουμε ριζικά την εικόνα αυτή, ενδυναμώνοντας και προσδίδοντας αξιοπιστία στο κράτος μας».

Σχολιάζοντας την ανάληψη του έργου, ο Γιώργος Τζιωρτζής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ανάληψη αυτού του εξαιρετικά σημαντικού και σύνθετου έργου. Ο επανασχεδιασμός της ψηφιακής παρουσίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αναδεικνύει την σύγχρονη και ενιαία της ταυτότητα και θα διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην καθημερινή τους ενημέρωση και επαφή με την κυβέρνηση. Το έργο αυτό υπόσχεται να βελτιώσει τις ζωές όλων μας και να συμβάλει στην οικοδόμηση νέων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κυπριακή κυβέρνηση για την εμπιστοσύνη προς την ΕΥ Κύπρου και τους ανθρώπους της που επιβεβαιώνεται με την ανάθεση του έργου αυτού».

Πηγή: simerini.sigmalive.com