Η Βαλένθια «Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2024

Το σύνθημα της πόλης «Μαζί, σε αποστολή», τονίζει τη σημασία των ανθρώπων της Βαλένθια για το περιβάλλον.

Από σήμερα, η Βαλένθια είναι επίσημα η «Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2024, διαδεχόμενη το Τάλιν της Εσθονίας.

Η Βαλένθια κέρδισε τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας λόγω της φιλόδοξης στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα και επειδή έχει αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Εδώ και πολλές δεκαετίες, η πόλη καινοτομεί χάρη σε ένα τολμηρό κίνημα πολιτών που στηρίζει πραγματικές αλλαγές. Το πλεονέκτημα της Βαλένθια είναι οι άνθρωποί της.

Η Βαλένθια κέρδισε τον τίτλο χάρη στα προηγούμενα και τα σύγχρονα επιτεύγματά της στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και της δίκαιης και συμπεριληπτικής πράσινης μετάβασης. Όπως καταδεικνύεται από το σύνθημα της πόλης «Μαζί, σε αποστολή», το οποίο τονίζει τη σημασία των ανθρώπων, η Βαλένθια συνδυάζει αποτελεσματικά την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των κοινωνικών προκλήσεων. Το 97% των κατοίκων της πόλης ζουν σε απόσταση 300 μέτρων από περιοχές αστικού πρασίνου. Η πόλη έχει επίσης αναλάβει αποδεδειγμένα τη δέσμευση να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και να αποκαταστήσει φυσικά οικοσυστήματα, όπως αμμοθίνες και οι υγρότοποι της περιοχής Devesa. Η Βαλένθια προωθεί επίσης μια πιο υγιεινή, βιώσιμη και συμπεριληπτική παραγωγή τροφίμων μέσω του «Προγράμματος Γειτονίας και Τροφίμων».

Προβλέπονται πάνω από 300 δραστηριότητες και εκδηλώσεις για διάφορα κοινά: από εκδηλώσεις για εξειδικευμένα ακροατήρια για θέματα βιωσιμότητας, παραγωγής και επιχειρήσεων, έως εκδηλώσεις για όλους τους κατοίκους της Βαλένθια.

Πηγή: huffingtonpost.gr