Δώσε αίμα, σώζει ΖΩΕΣ

Η KARMA GROUP, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και λόγω μεγάλων αναγκών που προκύπτουν καθημερινά σε αίμα, και των χαμηλών αποθεμάτων που υπάρχουν, διοργανώνει ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στις 23 Μαίου 2023 στα Kεντρικά  Γραφεία, για ενίσχυση των αποθεμάτων της Τράπεζας Αίματος.

Η εθελοντική και δωρεάν προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλτρουισμού και ανθρώπινης αλληλεγγύης που συμβάλλει στη διάσωση ζωών.
Η διαδικασία προσφοράς αίματος είναι απλή και ανώδυνη εφόσον γίνεται μετά από μια προκαταρκτική εξέταση και αξιολόγηση του δότη,
 που διασφαλίζει ότι η αιμοδοσία δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην υγεία του και ότι το αίμα του είναι κατάλληλο για μετάγγιση.