Αρχιεπισκοπικές Εκλογές με τον νέο χρόνο προκρίνουν συνοδικοί – Παίρνουν αποφάσεις σήμερα οι Ιεράρχες

Με βάση τον Καταστατικό Χάρτη, μέχρι τις 18/12 θα πρέπει να εκλεγεί το τριπρόσωπο, κι αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, τότε, στις 21/12, οι συνοδικοί θα εκλέξουν τον νέο Αρχιεπίσκοπο

Συνέρχεται σήμερα η Ιερά Σύνοδος με σκοπό να δρομολογήσει τις διαδικασίες εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου. Όπως πληροφορείται ο «Π», στη σημερινή συνεδρία αναμένεται να κατατεθεί εισήγηση για επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας με σκοπό οι αρχιεπισκοπικές εκλογές για την ανάδειξη του τριπρόσωπου να πραγματοποιηθούν στις 8/1/2023, δηλαδή, την πρώτη Κυριακή αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, αντί στις 18/12/2022, για δυο, κυρίως, λόγους:

Για να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στον Τοποτηρητή του Θρόνου, μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, να δρομολογήσει και να εποπτεύσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως είναι για παράδειγμα ο καταρτισμός των εκλογικών καταλόγων και η εξέταση των ενστάσεων, για τη διενέργεια των αρχιεπισκοπικών εκλογών χωρίς προβλήματα, λάθη και παραλείψεις που ενδεχομένως να θέσουν εν αμφιβόλω το αποτέλεσμα της κάλπης.

Η μεσολάβηση της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων.

Ο Καταστατικός Χάρτης καθορίζει την ημέρα για την εκλογή του τριπροσώπου εντός 40 ημερών από τη χηρεία του Θρόνου. Παράλληλα, προβλέπει όπως εντός τριών ημερών από την κατάρτιση του τριπροσώπου και νοουμένου ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, η Ιερά Σύνοδος συγκαλείται από τον Τοποτηρητή του Θρόνου για την εκλογή του Αρχιεπισκόπου. Δηλαδή, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου το αργότερο, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για να επιλέξουν οι πιστοί το τριπρόσωπο, δηλαδή, τους τρεις υποψηφίους που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους και θα περάσουν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο της εκλογικής διαδικασίας και στις 21 Δεκεμβρίου, τα 16 μέλη της Ιεράς Συνόδου θα πρέπει να εκλέξουν τον Αρχιεπίσκοπο. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, η παράταση των προθεσμιών είναι δυνατή μόνο για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Στα φανερά από σήμερα

Η σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου θα σημάνει την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για μια δυναμική προεκλογική εκστρατεία από τους μνηστήρες του Θρόνου και τα επιτελεία τους, που όλους αυτούς τους μήνες δραστηριοποιούνταν σιωπηρά και προσπαθούσαν να κρατήσουν όσο το δυνατόν χαμηλούς τόνους. Το στοίχημα είναι διπλό για τους μνηστήρες του Θρόνου και τα επιτελεία τους: Πρώτο, να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό περισσότερες ψήφους από τους λαϊκούς–πιστούς για να περιληφθούν στη λίστα με τους πρώτους τρεις υποψηφίους που θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της εκλογικής διαδικασίας και δεύτερο, να δημιουργήσουν εκείνες τις συμμαχίες εντός της Ιεράς Συνόδου που θα τους οδηγήσουν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, καθώς η εκλογή του Αρχιεπισκόπου θα γίνει από τα 16 μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Τα δυο φαβορί για να περάσουν στο επόμενο στάδιο της εκλογικής διαδικασίας ενώπιον της Ιεράς Συνόδου είναι οι μητροπολίτες Ταμασού και Λεμεσού. Την τρίτη θέση στο τριπρόσωπο αναμένεται να διεκδικήσουν ο Πάφου Γεώργιος και ο Μόρφου Νεόφυτος.

Ποιοι μπορεί να εκλεγούν

Εκλόγιμοι για τον αρχιεπισκοπικό Θρόνο είναι όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου καθώς και οι άγαμοι κληρικοί (πρεσβύτεροι ή διάκονοι) που διαθέτουν πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής και 10ετή ευδόκιμη διακονία με την ιδιότητα του κληρικού ή μοναχού. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ηλικίας άνω των 35 ετών. Η Ιερά Σύνοδος έχει τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δεχθεί ως εκλόγιμο και κληρικό, εγνωσμένου ήθους και κύρους, που δεν διαθέτει πτυχίο θεολογικής σχολής.

Ποιοι ψηφίζουν

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ηλικίας άνω των 18 ετών και όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο τουλάχιστον για έναν χρόνο και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των ψηφοφόρων που θα εγκριθεί από την Ιερά Σύνοδο.

Η διαδικασία της εκλογής

1. Η προκήρυξη των αρχιεπισκοπικών εκλογών: Αμέσως μετά τη χηρεία του αρχιεπισκοπικού Θρόνου, ο πρώτος κατά την τάξη από τους εν ενεργεία μητροπολίτες –που είναι ο μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος- αναλαμβάνει την προσωρινή διοίκηση του Θρόνου ως Τοποτηρητής, μέχρι την εκλογή και ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου. Ο Τοποτηρητής έχει την υποχρέωση να στείλει εντός 10 ημερών από τη χηρεία του Θρόνου, δηλαδή μέχρι τις 17/12, δύο εγκυκλίους, μία προς τους εφημερίους, με την οποία εντέλλεται την κατάρτιση ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων εντός 15 ημερών από την έκδοση της εγκυκλίου και μια δεύτερη προς το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία ορίζει την ημέρα για την εκλογή του τριπροσώπου εντός 40 ημερών από τη χηρεία του Θρόνου.

2. Εκλογικοί κατάλογοι και ενστάσεις: Κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε από τον Τοποτηρητή στην αποσταλείσα εγκύκλιο, διεξάγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία εκλογές για την κατάρτιση του τριπροσώπου. Ο κατάλογος των εκλογέων κάθε ενορίας ή κοινότητας δημοσιεύεται με ανάρτησή του στους Ιερούς Ναούς και στην ηλεκτρονική σελίδα της Εκκλησίας. Καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει εντός τριών ημερών μέσω του ιερέως της ενορίας έγγραφη ένσταση για τον κατάλογο στον οικείο επίσκοπο. Ο επίσκοπος, αφού εξετάσει τις ενστάσεις, αποφαίνεται αιτιολογημένα και ανέκκλητα το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για την εκλογή του τριπροσώπου.

3. Λευκά ψηφοδέλτια και η μια ψήφος: Σε κάθε ενορία, χρέη εφορευτικής επιτροπής θα εκτελεί η ενοριακή επιτροπή. Σε ενορίες όπου θα υπάρξουν περισσότερα εκλογικά κέντρα, η εφορευτική επιτροπή θα ορίζεται από τον οικείο επίσκοπο. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει έναν από τους εκλογίμους για την κατάρτιση του τριπροσώπου. Κάθε ψηφοδέλτιο είναι λευκό και φέρει τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Ο ψηφοφόρος αναγράφει ιδιοχείρως το όνομά του προς αρχιεπισκοπεία εκλογίμου της προτιμήσεώς του.

4. Καταμέτρηση και επικύρωση αποτελέσματος: Μετά την ολοκλήρωση της καταμετρήσεως των ψήφων στα εκλογικά κέντρα, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποστέλλονται στον Τοποτηρητή. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να υποβάλει εντός τριών ημερών στην Ιερά Σύνοδο ενστάσεις για την εκλογική διαδικασία. Εντός πέντε ημερών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, η Ιερά Σύνοδος συγκαλείται από τον Τοποτηρητή, αποφαίνεται οριστικά γι’ αυτές και προχωρεί στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και στην κατάρτιση του τριπροσώπου, από τα τρία πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου.

5. Η εκλογή Αρχιεπισκόπου από την Ιερά Σύνοδο: Εντός τριών ημερών από την κατάρτιση του τριπροσώπου, η Ιερά Σύνοδος συγκαλείται από τον Τοποτηρητή του Θρόνου για την εκλογή του Αρχιεπισκόπου. Πριν από την εκλογή, τελείται Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό ναό, από τον τελευταίο κατά την τάξη από τους μη περιλαμβανομένους στο τριπρόσωπο εν ενεργεία μητροπολίτες. Στη συνέχεια, η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται στο Μεγάλο Συνοδικό της Αρχιεπισκοπής και προβαίνει στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία.

6. Οι δυο εκλογικοί γύροι και η κλήρωση: Αρχιεπίσκοπος αναδεικνύεται από το τριπρόσωπο εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των 16 μελών της Ιεράς Συνόδου. Εάν αυτή δεν επιτευχθεί, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο προσώπων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και Αρχιεπίσκοπος αναδεικνύεται εκείνος που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους από τους δυο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Αρχιεπίσκοπος αναδεικνύεται μετά από κλήρωση! Η χειροτονία, εάν ο εκλεγμένος δεν είναι επίσκοπος και η ενθρόνιση, γίνονται εντός 15 ημερών από την εκλογή.

Οι 16 που θα εκλέξουν τον Αρχιεπίσκοπο

Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα εκλέξουν τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Πρόκειται για τους ακόλουθους: μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο, μητροπολίτη Κυρηνείας Χρυσόστομο, μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, μητροπολίτη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειο, μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρο, μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, μητροπολίτη Τριμυθούντος και Λευκάρων Βαρνάβα, επίσκοπο Καρπασίας Χριστόφορο, επίσκοπο Αρσινόης Παγκράτιο, επίσκοπο Αμαθούντος Νικόλαο, επίσκοπο Λήδρας Επιφάνιο, επίσκοπο Χύτρων Λεόντιο, επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο και επίσκοπο Μεσαορίας Γρηγόριο.

Πηγή: politis.com.cy