Ανοίγει ξανά η συζήτηση για δικαίωμα στον θάνατο

Τον Σεπτέμβριο στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής θα συζητηθεί ξανά το θέμα της ευθανασίας, συζήτηση η οποία έγινε και πριν από δύο χρόνια, με τους βουλευτές να έχουν αυτή τη φορά μπροστά τους την πρόταση νόμου της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου

Πρόταση νόμου που αφορά στον ιατρικώς υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής κατέθεσε εκ μέρους του ΑΚΕΛ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η συζήτηση για την πρόταση νόμου αναμένεται να αρχίσει εντός Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, ενώ υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση για να επιτραπεί και στην Κύπρο η ευθανασία άρχισε από το 2021. Ωστόσο, χρόνια τώρα μαίνονται οι διαμάχες μεταξύ γιατρών, νομικών, θεολόγων, ως προς το κατά πόσον ασθενείς με ανίατα νοσήματα που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους έχουν το δικαίωμα να λάβουν οι ίδιοι την απόφαση για το τέλος της ζωής τους. Στον αντίποδα, προβάλλεται το επιχείρημα ότι η επιστήμη έχει προοδεύσει τόσο πολύ που μπορεί να απαλύνει τον πόνο ακόμη και ανθρώπων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους, με την παρηγορητική ιατρική. Η Εκκλησία αντιτίθεται σφόδρα σε οποιαδήποτε μέθοδο ευθανασίας, καθώς για την ίδια, η ζωή στον άνθρωπο είναι δώρο του Θεού, με την πρόταση νόμου να αναμένεται ότι θα φέρει αντιδράσεις από πλευράς Ιεράς Συνόδου.

Η πρόταση

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα εφαρμόζεται ο ιατρικώς υποβοηθούμενος τερματισμός της ζωής, σύμφωνα με την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη νομοθεσία θα εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμων που πάσχουν με κάποια ανίατη ασθένεια. Στην πρόταση νόμου, καθορίζονται δύο τρόποι με τους οποίους οι πάσχοντες από ανίατες ασθένειες θα δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να προχωρούν σε ιατρικώς υποβοηθούμενο τερματισμό της ζωής τους: μέσω ενεργητικής ευθανασίας ή μέσω ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Σύμφωνα με την πρόταση, ως ενεργητική ευθανασία ορίζεται η «υπό θεράποντος ιατρού και/ή εντεταλμένου ιατρού, εφαρμοζόμενη πράξη χορήγησης νόμιμου φαρμακευτικού προϊόντος προς ανθρώπινη χρήση σε ανιάτως πάσχοντα, το οποίο υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις συνταγογραφείται και η χορήγηση του οποίου επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς κατά ανώδυνο τρόπο». Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία ορίζεται ως «η υπό θεράποντος ιατρού και/ή εντεταλμένου ιατρού πράξη προμήθειας σε ανιάτως πάσχοντα, αδειοδοτημένου φαρμακευτικού προϊόντος προς ανθρώπινη χρήση, το οποίο συνταγογραφείται ειδικά για τον οικείο ασθενή, ώστε, υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, ούτος να υποβοηθηθεί να προβεί σε αυτοχειριασμό προς ικανοποίηση δήλωσης βουλήσεώς του περί τούτου, άνευ του οποίου ο ίδιος δεν θα ήταν σε θέση να το πράξει».

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, ανιάτως πάσχων έχει δικαίωμα σε παροχή υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενου τερματισμού ζωής από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό, είτε με τη μέθοδο της ενεργητικής ευθανασίας, είτε με τη μέθοδο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, εφόσον:

  • Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  • Είναι Κύπριος πολίτης ή έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές ή εμπίπτει στην έννοια του όρου «δικαιούχος υπηρεσιών φροντίδας υγείας», κατά την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτόν οι διατάξεις του άρθρου 16 του περί ΓεΣΥ Νόμου.
  • Δεν είναι ψυχικά ασθενής, ή δεν έχει κηρυχθεί πρόσωπο ανίκανο, δυνάμει των διατάξεων του περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου.
  • Η παθολογική κατάσταση του ατόμου έχει επιβεβαιωθεί από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό και το προσδόκιμο ζωής του δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
  • Το άτομο έχει εκφράσει προφορικά ενώπιον του ιατρού του τουλάχιστον δύο φορές και σε διάστημα όχι μικρότερο των δεκαπέντε ημερών μεταξύ τους, τη βούλησή του να λάβει τις υπηρεσίες ιατρικώς υποβοηθούμενου τερματισμού της ζωής, καθορίζοντας ή όχι εκ των προτέρων την προτιμητέα για τον ίδιο νόμιμη μέθοδο. Στη συνέχεια, το άτομο δηλώνει την επιθυμία του για τρίτη φορά, με γραπτή του δήλωση, η οποία επισυνάπτεται σε έντυπο, το οποίο συμπληρώνεται από ιατρό και ακολούθως υπογράφεται από τον ίδιο ενώπιον δύο μαρτύρων. Ο ιατρός οφείλει να παράσχει διαβεβαίωση ότι κατά την υπογραφή του εντύπου από τον πάσχοντα, αυτός δεν πάσχει από οποιαδήποτε ψυχική νόσο ή άλλη διανοητική διαταραχή, μη σχετιζόμενη καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με την ασθένεια από την οποία ούτος πάσχει, κατά τρόπο που να περιορίζεται η κρίση και/ή η βούλησή του.
  • Βεβαιώνεται από τον ιατρό ότι ο πάσχων έχει ενημερωθεί αναφορικά με τις παρεχόμενες για την περίπτωσή του υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας, και ότι, παρά ταύτα, εξακολουθεί να εμμένει στην αρχική δήλωση βουλήσεώς του. Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο ανιάτως πάσχων εκφράσει τη βούληση ο ιατρικώς υποβοηθούμενος τερματισμός της ζωής να επέλθει με την προβλεπόμενη μέθοδο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ο θεράπων ιατρός και/ή ο εντεταλμένος ιατρός οφείλουν επιπλέον να βεβαιώσουν, γραπτώς, ότι ο ανιάτως πάσχων είναι σε θέση να προβεί σε αυτοχειριασμό.
  • Βεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό και/ή τον εντεταλμένο ιατρό ότι έχει ενημερωθεί δεόντως ο/η σύζυγος του ανιάτως πάσχοντος. Σε περίπτωση μη ύπαρξης συζύγου, ένα τουλάχιστον πρόσωπο μέχρι α’ βαθμού συγγένειας αυτού και εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο, ένα τουλάχιστον πρόσωπο μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας αυτό, ενημερώνεται για την απόφασή του. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ούτε σύζυγος, ούτε πρόσωπο α’ ή β’ βαθμού συγγένειας αυτού, ενημερώνεται το πλησιέστερο προς τον πάσχοντα γνωστό πρόσωπο, το οποίο υποδεικνύεται υπό του ιδίου και, σε περίπτωση κατά την οποία ουδεμία από τις εν λόγω περιπτώσεις καθίσταται δυνατή, η διαδικασία του ιατρικώς υποβοηθούμενου τερματισμού της ζωής συνεχίζεται και ολοκληρώνεται χωρίς οποιοδήποτε κώλυμα.

Πηγη: politis.com.cy