Με ποιότητα και αξιοπιστία!

Η εταιρεία PMC Electrical Services, με ιδιοκτήτη τον Παναγιώτη Χατζημηνά, ειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή ηλεκτρολογικών έργων, εφαρμόζοντας επαγγελματικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από το 2020. Οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται, διασφαλίζονται από το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και την επαγγελματική τους υπευθυνότητα και συνέπεια. Φροντίζουν να εμπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο, παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών. Έτσι, είναι σε θέση να εφαρμόζουν σε κάθε έργο που αναλαμβάνουν, τα πλέον σύγχρονα, αλλά και εξελιγμένα ηλεκτρολογικά συστήματα και μέσα. Ορισμένες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας είναι οι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Μελέτες, Φωτισμός LED και άλλα. Βασικός στόχος της PMC Electrical Services, είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της, να ικανοποιούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και να υλοποιούνται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Μέλημά τους, η παροχή αποτελεσματικών λύσεων και η άψογη και άμεση εξυπηρέτηση πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις σελίδες της εταιρείας στο Facebook «PMC Electrical Services» ή να απευθυνθείτε στο email pmcees@gmail.com

Φώτη Πίττα 57, Παραλίμνι, Τ: 96 384014