Αφιέρωμα Λογιστικά γραφεία: F.G.Y. Accountαnts & Business Consultants

Για περισσότερο από δεκαπέντε έτη η εταιρεία F.G.Y. ACCOUNTΑΝΤS & BUSINESS CONSULTANTS, καλύπτει με επιτυχία ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών, οι οποίοι όλο και περισσότερο τείνουν να αναθέτουν την κάλυψη των λογιστικών αναγκών τους σε εξωτερικό λογιστή/σύμβουλο επιχειρήσεων.

Ένα λογιστικό γραφείο ξεχωρίζει τόσο για τις ακαδημαϊκές του γνώσεις, την εμπειρία, την εξειδίκευση όσο και για την άμεση εξυπηρέτηση προς τους πελάτες του, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες του.

Στόχος του γραφείου F.G.Y. Accountαnts & Business Consultants είναι η παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών υπηρεσιών εντοπίζοντας αδυναμίες και δυνατότητες της κάθε εταιρείας ή ιδιώτη ξεχωριστά. Με τη σωστή καθοδήγηση και παράλληλα, μέσω σωστών συμβουλευτικών υπηρεσιών, βελτιώνουμε τυχόν αδυναμίες της κάθε επιχείρησης και ταυτόχρονα με τον εντοπισμό των δυνατοτήτων της κάθε εταιρείας, βρίσκουμε το μηχανισμό και την στρατηγική για την αξιοποίηση και την επέκτασή τους στον επιχειρηματικό χάρτη.

Το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου του λογιστικού/συμβουλευτικού γραφείου είναι επιχειρήσεις και ιδιώτες (αυτοτελώς εργαζόμενοι) τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό (Ευρωπαϊκές και Τρίτες Χώρες).

Οι συνεχείς αλλαγές αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο χώρο των επιχειρήσεων είναι τεράστιες και ραγδαίες τα τελευταία χρόνια. Οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις μεταβάλλονται σχεδόν καθημερινά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το γραφείο μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, συνεχίζει να εξελίσσεται και να εξειδικεύεται για να μπορεί να προστατεύει και να εξυπηρετεί το πελατολόγιό του, με βάση πάντοτε, τις ανάγκες της αγοράς.
Εκτός από τις επαγγελματικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην ομάδα και τους πελάτες του λογιστικού/συμβουλευτικού γραφείου, διατηρούνται άριστες προσωπικές σχέσεις και όχι μόνο οι τυπικές πελατειακές σχέσεις. Άλλωστε η ομάδα του F.G.Y. Accountαnts & Business Consultants είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης του κάθε πελάτη.
Η ελεύθερη οικονομία που επικρατεί στην εποχή μας, δίνει συνεχώς νέες ευκαιρίες και δημιουργεί προοπτικές με κύριο στόχο τη συνεχείς εξέλιξη του λογιστικού/συμβουλευτικού γραφείου.

Ως αποτέλεσμα, αυτές οι ευκαιρίες και οι προοπτικές μεταφέρονται από την ομάδα του γραφείου στο πελατολόγιό της. Γι’ αυτό το λόγο εξειδικεύονται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για εξασφάλιση διάφορων επιχορηγήσεων που ανακοινώνονται ανά διαστήματα, μέσω προγραμμάτων από διάφορους φορείς και Υπουργεία. Στο γραφείο υπάρχει συνεχείς ενημέρωση και παρακολούθηση, όσον αφορά όλες τις εξελίξεις των προκηρύξεων για όλα τα τρέχοντα προγράμματα επιχορήγησης, και έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας. Το γραφείο F.g.y. Ac- countαnts & Business Consultants είναι σε θέση να αναλάβει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου με στόχο την ένταξη των πελατών σε συγκεκριμένα προγράμματα της επιλογής τους.

Φώτη Πίττα 27, Φρέναρος Τ: 23744680