Αυτισμός και αγορά εργασίας

Τα άτομα με αυτισμό, μπορούν να εργαστούν και κυρίως να έχουν ίσα δικαιώματα με όλους.

Της Ειρήνης Τσομαλλούρη

Οι περισσότερες εταιρίες θεωρούν πως για την παροχή εργασίας σε αυτιστικά άτομα, χρειάζεται περισσότερη δουλειά και υπάρχει
το άγχος, γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν πως οι αυτιστικοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να χειριστούν τις εργασίες που θα αναλάβουν ή θα τις χειριστούν λανθασμένα. Σε αρκετές χώρες όπως η Δανία με σωστή οργάνωση και στήριξη από το κράτος, τα άτομα με Αυτισμό έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν στην αγορά εργασίας. Στην Κύπρο γιατί όχι; Στόχος όλων μας και κυρίως του κράτους, είναι να δημιουργηθεί μια αγορά εργασίας, όπου κανείς δεν θα μένει πίσω. Οι αυτιστικοί ενήλικες, μπορούν να συμπεριληφθούν αποτελεσματικά στην κοινωνία μας και να παρέχουν πολύτιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην εργασία τους.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει πως τα άτομα αυτά, μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά παρέχοντάς τους την κατάλληλη θεραπευτική και εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Αρκετά από αυτά τα άτομα δείχνουν μεγάλη ανταπόκριση σε άλλους ανθρώπους, καθώς μαθαίνουν να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους. Όπως έχω προαναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο ο αυτισμός είναι ένα τεράστιο φάσμα που στην μια άκρη περιλαμβάνει άτομα τα οποία λειτουργούν κανονικά στη ζωή τους και στην άλλη άκρη υπάρχουν τα άτομα που πάντα χρειάζονται κάποιον για να τους στηρίζει στην καθημερινότητά τους. Όσον αφορά το θέμα «εργασία και αυτισμός», τα άτομα τα οποία λειτουργούν κανονικά στη ζωή, μπορούν να συμπεριληφθούν στην αγορά εργασίας και να μάθουν να ζουν μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Ειδικά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές, μπορούν να εντάξουν τα άτομα με Αυτισμό σε προγράμματα αυστηρά δομημένης διάρθρωσης, τα οποία δίνουν έμφαση στην ατομική καθοδήγηση. Έτσι τα άτομα αυτά, μπορούν να μάθουν να λειτουργούν στο σπίτι, αλλά και στη κοινότητα γενικά.

Γενικότερα, τα αυτιστικά άτομα αποδίδουν καλύτερα σε επαγγέλματα αυστηρά δομημένα και στις μοναχικές δουλειές παρά στις δουλειές που απαιτούν μεγάλη συνεργασία με άλλα άτομα. Μερικά από τα επαγγέλματα που μπορούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους είναι ως καλλιτέχνες, ζωγράφοι, υπάλληλοι γραφείων, βοηθοί βιβλιοθήκης, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή σε άλλα ειδικά επαγγελματικά προγράμματα. Ακόμα, μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον σε κάποια δραστηριότητα στην οποία να έχουν γίνει «ειδικοί» σε αυτό.

Τα άτομα με Αυτισμό, μπορούν να εργαστούν και κυρίως να έχουν ίσα δικαιώματα με όλους. Παρέχοντας τους την απαραίτητη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων και στη συνέχεια με ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματικούς καθοδηγητές, τα άτομα αυτά αποκτούν δεξιότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται με επιτυχία. Αρκετοί μπορούν να εργάζονται σε τυπικές θέσεις, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι και επιτυχημένοι σε ειδικά προστατευμένα επαγγελματικά προγράμματα για άτομα με αναπηρίες. Αυτό που χρειάζεται και οφείλουμε στα άτομα αυτά, είναι να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Χωρίς να το καταφέρουμε αυτό και εάν δεν παρέχεται ειδική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, τα άτομα αυτά δε θα μπορέσουν πότε να εργαστούν ως ενήλικες. Δεν θα μπορέσουν ποτέ, να έχουν ίσα δικαιώματα με εμάς.

Follow Vantagemag on Instagram to see the latest news