Οι αρχαιολόγοι το τοποθετούν στον 4ο αιώνα μ.Χ. και πρόκειται για την αναπαράσταση αρματοδρομιών εντός ενός ιπποδρόμου.