URBAN.CULTURE.MAGAZINE

Εκ φύσεως αθώα!

Εκ φύσεως αθώα!

Η Delicacy Foods σήµερα µετρά 30 χρόνια ζωής… Γυρίζοντας το χρόνο πίσω θα δούµε τρεις νεαρούς επιχειρηµατίες: τον Γεώργιο Κουτσόλουκα, τον Ιωάννη Τσαγγάρη και τον Σπύρο Χριστοδούλου, οι οποίοι αν και προέρχονταν από ανόµοιους τοµείς ενασχόλησης ένωσαν το κοινό του πάθος για το επιχειρείν και ίδρυσαν την Delicacy Foods Ltd. Ένα όνοµα εµπνευσµένο από αυτό που η εταιρεία έχει ως πρώτιστο στόχο από την µέρα ίδρυσης της, την δηµιουργία Γευστικών (Delicacy) Εδεσµάτων (Foods). 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Ο οργανισµός στα πρώτα του βήµατα παρήγαγε µε την επωνυµία DF έτοιµες παραδοσιακές σαλάτες/ορεκτικά όπως Τζατζίκι, Ταραµοσαλάτα, Ταχινοσαλάτα, κ.α, σε µικρές και µεγάλες συσκευασίες καθώς και έτοιµα σώς και σάλτσες όπως Κέτσαπ Ντοµάτας και Μαγιονέζα. ∆ιαβλέποντας το κενό που υπήρχε τότε στην αγορά, οι τρεις φιλόδοξοι νεαροί αποφασίζουν να στήσουν ιδιόκτητο δίκτυο διανοµής για τα προϊόντα τους, φτάνοντας το 1986 να τροφοδοτούν µε DF Προϊόντα ολόκληρη την επικράτεια του νησιού µας. Η αναγνώριση από τον Κύπριο καταναλωτή δεν άργησε να έρθει αφού η εταιρεία έχοντας πάντα ως γνώµονα την άριστη ποιότητα των προϊόντων της, και την άρτια οργάνωση του στόλου διανοµής της, εδραιώνεται ως µια από τις πλέον σοβαρές εταιρείες του επισιτιστικού τοµέα. Στο πέρασµα του χρόνου, αφουγκραζόµενη πάντα τις ανάγκες του καταναλωτή, προχωρά σε δηµιουργία νέων συνταγών φτάνοντας το 1991 να φιλοξενεί περισσότερα από 150 διαφορετικά προϊόντα στην γκάµα της. Η αυξηµένη ζήτηση για προϊόντα Ντοµάτας ωθούν την εταιρεία το 1996 να εγκαταστήσει µία από τις πιο σύγχρονες µονάδες επεξεργασίας Κυπριακής Ντοµάτας για την παραγωγή Ντοµατοπολτού, κύριο συστατικό για τη παραγωγή του Κέτσαπ Ντοµάτας. Η εταιρεία σήµερα αριθµεί περισσότερα από 300 προϊόντα στην γκάµα της, κάποια από τα οποία παράγει και άλλα τα οποία εµπορεύεται από εγνωσµένης αξίας µάρκες του εξωτερικού.

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Η όλη διαδικασία «δηµιουργίας» ενός νέου προϊόντος και λανσαρίσµατος του στην αγορά, που για τον απλό καταναλωτή ίσως να φαντάζει και η πιο εύκολη, για τους υπεύθυνους της DF αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις. Αυτό, γιατί το κάθε τι νέο που διατίθεται στην αγορά για να φτάσει τελικά στα χέρια του καταναλωτή πρέπει να χαίρει καθολικής έγκρισης απ’ όλα τα τµήµατα που εµπλέκονται στην διαδικασία. Αρχικά, ξεκινάνε µε Έρευνα Αγοράς ώστε να συµπεράνουν ποιες γεύσεις αποζητά ο καταναλωτής και φροντίζουν να µάθουν σε ποιες συσκευασίες αλλά και σε ποια τιµή προδιατίθεται να το προµηθευτεί. Το 2ο Βήµα είναι αυτό της Ανάπτυξης και Απόρριψης. Στο στάδιο αυτό η οµάδα παραγωγής αναλαµβάνει να δηµιουργήσει διαφορετικές εκδοχές της νέας αυτής γεύσης οι οποίες θα αξιολογηθούν από οµάδες καταναλωτών. Το 3ο  και τελευταίο στάδιο περιλαµβάνει την Τελειοποίηση και ∆ιάθεση στην Αγορά του προϊόντος. Εδώ, όλα τα τµήµατα που εµπλέκονται στην διαδικασία συνέρχονται µαζί για να αποφασίσουν για τα περιφερειακά χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως τιµή, συσκευασία, τρόποι λανσαρίσµατος στην αγορά και πολλά άλλα που θα καθορίσουν εν τέλει την επιτυχία του νέου προϊόντος.

 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η διαδικασία ελέγχου παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων DF στην αγορά περιλαµβάνουν µία σειρά από αυστηρότατους, προκαθορισµένους ελέγχους όπου σε κάποιους κύριο ρόλο διαδραµατίζει ο ανθρώπινος παράγοντας και σε άλλους ροµποτικές µηχανές. Πρώτιστο µέληµα είναι η διαπίστευση της ποιότητας των πρώτων υλών τα οποία πρέπει πάντα να συνάδουν µε τις προδιαγραφές που δίνονται στον εκάστοτε προµηθευτή. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει απόκλιση από τα ελάχιστα αποδεκτά ποιοτικά όρια που θέτουν ως εταιρεία η πρώτη ύλη απορρίπτεται. Στα επόµενα στάδια της παραγωγικής, συσκευαστικής και αποθηκευτικής διαδικασίας, τίθενται σε εφαρµογή διάφορα βιοµηχανικά πρωτόκολλα τα οποία αποσκοπούν στο να καταλήγει πάντα το προϊόν στα χέρια του καταναλωτή αψεγάδιαστο. Χαρακτηριστικά, κάθε νέα παρτίδα προϊόντος υπόκειται σε µια σειρά εξετάσεων διαφόρων παραµέτρων πριν το τµήµα παραγωγής δώσει το πράσινο φώς για να φτάσει το προϊόν στα χέρια του καταναλωτή. Μερικοί από αυτούς τους ελέγχους συµπεριλαµβάνουν µικροβιολογική εξέταση παρτίδας, έλεγχο για απόλυτη ταύτιση των φυσικών χαρακτηριστικών ενός προϊόντος µε τα προκαθορισµένα πρότυπα, όπως είναι η γεύση, το χρώµα και η σύσταση ενός προϊόντος, καθώς και η εξέταση για τυχόν ύπαρξη ξένων σωµατιδίων, µη ορατών στο ανθρώπινο µάτι µε τη χρήση ροµποτικών ανιχνευτών µετάλλων και πλαστικού.

 

ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ 

ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τη συσκευασία ενός προϊόντος µπορεί κάλλιστα να παροµοιάστει µε τη βιτρίνα ενός χρυσοχοείου. Ακόµη και αν ο χρυσοχόος διαθέτει µοναδικά κοσµήµατα στα ράφια του, εάν δεν µπορεί να επικοινωνήσει αυτό το γεγονός µέσω της βιτρίνας του τότε το πιθανότερο είναι να µην τραβήξει το ενδιαφέρον του αγοραστή. Έτσι, και ο παρασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος οφείλει να γνωρίζει ποιό είναι το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται, τις ιδιότητες του προϊόντος που παράγει, οι οποίες το κάνουν να ξεχωρίζει από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα καθώς και να έχει σχηµατίσει ξεκάθαρα στο µυαλό του τα χαρακτηριστικά της εταιρικής του ταυτότητας.

 

ΝΕΟ ΑΝΑΠΟ∆Ο ΜΠΟΥΚΑΛΙ “SQUEEZY” 

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη της εταιρείας στον τοµέα της συσκευασίας είναι το λανσάρισµα των νέων συσκευασιών top-down squeeze µπουκαλιών τα οποία και οι καταναλωτές ήδη άρχισαν να αγκαλιάζουν θερµά. Ο σχεδιασµός των νέων µπουκαλιών διήρκησε 3 ολόκληρα χρόνια και έγινε µε γνώµονα την οµαλή µετάβαση από το εικονικό κωνικό µπουκάλι DF στη νέα ανανεωµένη, πιο εύχρηστη, πρακτική, καινοτόµα συσκευασία που υπόσχεται να φιλοξενεί τα DF προϊόντα, που όλοι αγαπήσαµε, διασφαλίζοντας ακόµη περισσότερο για την σωστή διατήρηση τους. Η νέα συσκευασία έχει ήδη λάβει 2 παγκόσµιες διακρίσεις ευρεσιτεχνίας για τις τεχνολογίες “Νon Stop Drip” και “Know-Now”. H πρώτη καινοτοµία νοεί πως ο ειδικός σχεδιασµός και το υλικό κατασκευής του εσωτερικού του νέου µπουκαλιού επιτρέπουν στον καταναλωτή να αφαιρεί από το δοχείο µέχρι και τη τελευταία σταγόνα προϊόντος εύκολα και χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλει έξτρα προσπάθεια ή να προβαίνει σε σπατάλη πετώντας το προϊόν. Η 2η καινοτοµία δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα του να γνωρίζει την εναποµείναντα διάρκεια ζωής του προϊόντος αφότου αυτό έχει ήδη ανοιχτεί και χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον µία φορά.

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Όπως και στις πραγµατικές τους συνταγές, έτσι και στις επιχειρησιακές τους πρακτικές, το µυστικό συστατικό είναι η αγάπη και ο χρόνος που αφιερώνουν σε αυτό που κάνουν. Οι παραδοσιακές συνταγές, εµπλουτισµένες µε τις γευστικές προτιµήσεις του Κύπριου καταναλωτή και το πάθος που έχουν για το αποτέλεσµα που σερβίρεται στο πιάτο σας, κάνουν τα προϊόντα της εταιρείας να ξεχωρίζουν. Όλα, παρασκευασµένα µε ενθουσιασµό και αφοσίωση από το προσωπικό της DF, σ’ ένα περιβάλλον οικογενειακό, κάτω από τις πιο αυστηρές υγειονοµικές οδηγίες.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σηµαντικό να γνωρίζει ο κόσµος, είναι πως στην παραγωγική αυτή διαδικασία δεν υπάρχει αρχή και τέλος και πως πάντα πρέπει να δίνουν κάτι πίσω στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Για αυτό το λόγο δεν χρησιµοποιούν σχεδόν καθόλου µεταλλαγµένα συστατικά στις συνταγές τους και αποφεύγουν όπου είναι δυνατόν τα συντηρητικά και τεχνητές χρωστικές. Καλλιεργούν ένα κλίµα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που βασίζεται σε συνεργασίες µε οργανισµούς που προωθούν οικολογικές διαδικασίες παραγωγής πρώτων υλών και προστασίας και αναζωογόνησης του περιβάλλοντος.

 

«εκ φύσεως αθώα»

Φιλοσοφία της εταιρείας όπως αναφέρει άλλωστε και το µότο του οργανισµού είναι η παραγωγή προϊόντων «εκ φύσεως αθώα». Η εταιρική φιλοσοφία της Delicacy Foods επιβάλλει αφοσίωση σε αυτό που γνωρίζει να κάνει µε επιτυχία εδώ και 30 χρόνια το οποίο δεν είναι άλλο από το να ετοιµάζει καθηµερινά για τον καταναλωτή τα προϊόντα της και να τα διανέµει µε αγάπη και φροντίδα για να φτάσουν τελικά στον εκάστοτε προορισµό τους. Στην Delicacy Foods έχουν ξεχωρίσει επίσης κάποιες αρχές τις οποίες και φροντίζουν να διαχέουν σε όλα τα τµήµατα που συγκροτούν τον οργανισµό όπως είναι η ακεραιότητα, ο σεβασµός δηλαδή στο άτοµο και στην οµαδική εργασία, η ειλικρίνεια, η δηµιουργικότητα, η εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η αφοσίωση. Πέρα από τις πιο πάνω αρχές, ο οικογενειακός χαρακτήρας του οργανισµού καθιστά αναγκαία την εµπλοκή του καταναλωτή σε κάθε νέο βήµα αφουγκραζόµενη πάντα τις ανάγκες του. Τα άτοµα που εργάζονται γι’ αυτή την εταιρεία λατρεύουν τις αλλαγές και πιστεύουν ότι το να βρίσκεσαι πάντα στη πρώτη γραµµή είναι απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας. Γι’αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούν συνεχώς να επαναπροσδιορίζουν τους τοµείς στους οποίους επικεντρώνονται και να αναπροσαρµόζουν τους στόχους που θέτουν.

 

ΓΙ ΑΥΤΟ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ…

Για να αντεπεξέλθει σήµερα ένας οργανισµός που θέλει να επιχειρεί µε επιτυχία στον απαιτητικό και ιδιόρρυθµο τοµέα της παραγωγής τροφίµων θα πρέπει να εργάζεται µεθοδικά και να θέτει στόχους επιτεύξιµους που να επιφέρουν µετρήσιµα αποτελέσµατα. Φυσικά, ως οργανισµός, η Delicacy Foods κατέχει ιδιαίτερα γνωρίσµατα που συναπαρτίζουν την εταιρική της ταυτότητα. Βασικός πυλώνας του οικοδοµήµατος που ονοµάζεται Delicacy Foods ήταν και είναι το πάθος που διέπει τα µέλη του οργανισµού για αυτό που κάνουν. Η προσωπική φροντίδα η οποία χαρακτηρίζει τις εργασίες τους, η ανάγκη που διαρκώς νιώθουν για τη δηµιουργία ολότελα νέων γεύσεων που θα συνεπάρουν, καθώς και η αίσθηση πως πάντα κάτι καινούργιο µένει για να ανακαλυφθεί ή καλύτερα µαγειρευτεί από τους ίδιους για εσάς, υποδηλώνουν το ανήσυχο πνεύµα του οργανισµού. Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο και σε άλλα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από άλλες εταιρείες του κλάδου αλλά θα σταθούµε σ’ ένα ειδικά, που δεν είναι άλλο από το γνώρισµα του Πείσµατος. ∆υστυχώς, για µία εταιρεία που ασχολείται στη µικρή µας Κύπρο µε τον τοµέα της µεταποίησης και µάλιστα µε προϊόντα “generic”, δηλαδή που ο καταναλωτής µπορεί να βρει στην αγορά σε πολλές παραλλαγές σε θέµατα ποιότητας και τιµής, τα πράγµατα ήταν και είναι πολύ δύσκολα. Εδώ είναι που πολλές φορές το πείσµα των ανθρώπων της DF και η θέληση για συνέχιση του οράµατος τους συνέτειναν στο να µετρά σήµερα η εταιρεία 30 χρόνια επιτυχούς πορείας και να µπορεί να κοιτάζει µε αισιοδοξία το αύριο.

 

ΠΡΟΣΙΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο συσχετισµός του παράγοντα «τιµή» και «τελικού καταναλωτή» είναι ένας από τους πολλούς τοµείς τους οποίους µία εταιρεία πρέπει συνεχώς να εξετάζει και αν πρέπει να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες οι οποίες να αντικατοπτρίζουν ανά πάσα στιγµή την πραγµατική τιµή του εκάστοτε προϊόντος. Η Delicacy Foods, ως Κυπριακή εταιρεία που γνωρίζει τις ανάγκες και δυσκολίες του Κύπριου καταναλωτή φροντίζει τα αρίστης ποιότητας προϊόντα που προµηθεύουν στην αγορά να διατίθενται πάντοτε σε τιµές πολύ προσιτές για τον Κύπριο καταναλωτή.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι στόχοι της εταιρείας αναπροσδιορίζονται χρόνο µε το χρόνο, µέρα µε την µέρα για να αντικατοπτρίζουν πάντα τις ανάγκες πρωτίστως του καταναλωτή και εκ των υστέρων του οργανισµού. Άµεσος τους στόχος είναι το επιτυχηµένο λανσάρισµα της νέας σειράς “Squeezy” που φιλοξενεί την οικογένεια των σώς και ντρέσινγκ της DF µε απώτερο σκοπό να αγκαλιαστεί από το κοινό όπως εδώ και 30 χρόνια συµβαίνει µε το εικονικό κωνικό µπουκάλι της DF. Ένας ακόµη στόχος τους είναι η δηµιουργία µιας νέας υπερσύγχρονης µονάδας παρασκευής και συσκευασίας προϊόντων ντοµάτας το οποίο θα καταστήσει την Delicacy Foods συνεργάτη επιλογής για τις εταιρείες του επισιτιστικού τοµέα που επιχειρούν σε χώρες της Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ευρώπης. Χαρακτηριστικά, η νέα µονάδα θα έχει την δυνατότητα να παράξει περισσότερους από 50 Τόνους Κέτσαπ Ντοµάτας τη βδοµάδα και να επεξεργαστεί περισσότερους από 600 Τόνους Ντοµάτας το Χρόνο.

DSC_0117DSC_0122DSC_0124DSC_0128DSC_0135DSC_0139DSC_0151DSC_0154DSC_0117DSC_0122DSC_0124DSC_0128DSC_0135DSC_0139DSC_0151DSC_0154