URBAN.CULTURE.MAGAZINE

Δημοτική χορωδία Δερύνειας

Δημοτική χορωδία Δερύνειας

Αυτό που κάνει τη ∆ηµοτική Χορωδία ∆ερύνειας να ξεχωρίζει είναι η ψυχή και το ελεύθερο πνεύµα των χορωδών. Επιτελεί σπουδαίο έργο τα τελευταία 25 χρόνια µε στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη του πολιτισµού. Αξιέπαινο είναι το γεγονός ότι η δουλειά που γίνεται βγαίνει µέσα από τη συνεργασία, την οµαδικότητα και τον εθελοντισµό, χαρίσµατα που δύσκολα συναντούµε στις µέρες µας.

Η ΑΡΧΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Η ∆ηµοτική Χορωδία ∆ερύνειας έχει να επιδείξει πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα για περισσότερο από 25 χρόνια. Η ιδέα ίδρυσης µιας τοπικής χορωδίας ξεκίνησε στις αρχές του 1987 από  µερικά µέλη του Μορφωτικού Συλλόγου «Αναγέννησης ∆ερύνειας» µε στόχο να τραγουδά τον πόνο και τη χαρά σε διάφορες εκδηλώσεις της κοινότητας. Η ιδέα αυτή παίρνει σάρκα και οστά υπό τη διεύθυνση του κ. Νίκου Βωνιάτη, ο οποίος παλαιότερα διετέλεσε µαέστρος στη χορωδία της Οµόνοιας, πριν µετονοµαστεί σε Αναγέννηση. Οι πρωτεργάτες αυτής της κίνησης κι άλλοι οργανοπαίκτες θα κάνουν το ξεκίνηµα µε κάποιες εµφανίσεις, ιδρύοντας το Μουσικό Όµιλο ∆ερύνειας και θα αποτελέσουν τον πυρήνα της Χορωδίας. Μια δειλή προσπάθεια, ικανή όµως να ξυπνήσει τη διάθεση και την πίστη ότι µπορούν να οργανωθούν. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον µεγαλώνει και ο αριθµός των χορωδών αυξάνεται.

ΜΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑ∆Α

Η «Αναγέννηση ∆ερύνειας» αποφασίζει να θέσει τη Χορωδία υπό τη σκέπη του Συµβουλίου Βελτιώσεως ∆ερύνειας το Μάιο του 1989, για πλατύτερη συµµετοχή ∆ερυνειωτών στη χορωδία. Με αυτά τα δεδοµένα η χορωδία εξελίσσεται σε µια δυναµική οµάδα και αρχίζει να εµφανίζεται σε ποικίλους τοπικούς εορτασµούς. Το 1994 η ∆ερύνεια µετεξελίσσεται σε δήµο και ο Μουσικός Όµιλος σε ∆ηµοτική Χορωδία ∆ερύνειας. Στη χορωδία διετέλεσαν µαέστροι: Νίκος Βωνιάτης, Άννα Κατσαντώνη Πρωτοπαπά, Γιάννης Αντωνίου, Αδάµος Κατσαντώνης, Ανδρέας Γερολέµου και Ανδρέας Ζάκος.

Η χορωδία είναι µεικτή τετράφωνη και αριθµεί 50 µέλη. Συµµετείχε σε χορωδιακά φεστιβάλ στο Λονδίνο,  Θεσσαλονίκη, Μέγαρα, Φάρσαλα, Καβάλα, Νάουσα και Ξυλόκαστρο καθώς επίσης σε χορωδιακές συναντήσεις πολλών δήµων και κοινοτήτων της Κύπρου. Συνεργάστηκε και φιλοξένησε χορωδίες από την Ελλάδα, Γαλλία, Τσεχία, Βέλγιο, Λίβανο και Σερβία για την πραγµατοποίηση κοινών µουσικών εκδηλώσεων. Καλλιτεχνικός διευθυντής της χορωδίας από το Σεπτέµβριο 2012 είναι ο κ. Γιώργος Καλογήρου.

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ∆ηµοτική Χορωδία ∆ερύνειας έχει ως σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του Πολιτισµού, της Μουσικής Τέχνης, της Παράδοσης και της Παιδείας σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα.  Η Χορωδία συνεργάζεται µε άλλους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, δίνοντας την ευκαιρία να παρουσιαστεί και να προβληθεί ο τόπος και ο πολιτισµός, αλλά και να γνωρίσουµε άλλες κουλτούρες. Η φιλοσοφία είναι να διατηρήσουµε τη χορωδία ζωντανή και να την κρατήσουµε σε ψηλά επίπεδα, βάζοντας ψηλά τον πήχη της ποιότητας, ώστε ο κάθε χορωδός και ο κάθε ∆ερυνειώτης να νιώθει περήφανος για τη ∆ηµοτική Χορωδία.

 

Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ

 

Μαέστρος της χορωδίας είναι ο Γιώργος Καλογήρου. Μια ξεχωριστή µορφή και προσωπικότητα. «Ευγενικός, ευαίσθητος, αξιαγάπητος άνθρωπος αλλά και µοναδικός και αξιόλογος καλλιτέχνης, που παίζει σηµαντικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου µας.

Ο Γιώργος αγαπά τη µουσική, τον πολιτισµό και την πατρίδα του. Εκτιµά και σέβεται το έργο κάθε αξιόλογου και καταξιωµένου συνθέτη. Ως µαέστρος, εκτός από τις ικανότητές του στην εκµάθηση και διεύθυνση των τραγουδιών, µέσα από τις γνώσεις και  τις εµπειρίες του, µας διδάσκει την ιστορία του κάθε κοµµατιού και έργου που µαθαίνουµε.

Ο Γιώργος διαθέτει πλούσιο συναισθηµατικό κόσµο και µουσική έκφραση, µε τα οποία πετυχαίνει να µας µεταδώσει τη φόρτιση που χρειαζόµαστε, για να ερµηνεύσουµε καλύτερα τις επιλογές του. Νιώθουµε περήφανοι που τον έχουµε µαέστρο µας, τον αγαπάµε, τον ευχαριστούµε και του ευχόµαστε κάθε επιτυχία στο έργο του» µας λένε τα µέλη της χορωδίας.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η Χορωδία αριθµεί περίπου 50 µέλη διαφόρων ηλικιών. Το νεότερο µέλος της χορωδίας είναι 33 ετών και το γηραιότερο 80 ετών. Το κοινό ενδιαφέρον των χορωδών είναι η αγάπη τους στον πολιτισµό, στη µουσική και στο χορωδιακό τραγούδι. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στη συγκεκριµένη χορωδία πρέπει να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το ∆Σ της Χορωδίας. Εκτός από τις εκδηλώσεις τα µέλη διοργανώνουν συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, εκδροµές και άλλες δραστηριότητες. Η Χορωδία πρόκειται να παρουσιαστεί σε εκδηλώσεις αφιερωµένες στον Κώστα Μόντη, περί τα τέλη Σεπτεµβρίου αρχές Οκτωβρίου.

141