URBAN.CULTURE.MAGAZINE

Το πραγματικό πρόσωπο του προσκοπισμού

Το πραγματικό πρόσωπο του προσκοπισμού

Η ουσία και η πραγµατικότητα του προσκοπισµού κρύβεται πίσω από τις αξίες της προσκοπικής διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας, την προσκοπική περιπέτεια και τη σηµαντικότητα των προσκοπικών δεξιοτήτων και γνώσεων.

Ο προσκοπισµός αποτελεί ένα µεγάλο σχολείο για µικρούς και µεγάλους. Είναι ένα µεγάλο «παιχνίδι» που διαχρονικά στοχεύει στην καλλιέργεια και τη γαλούχηση των παιδιών. Ο κυριότερος στόχος για τον προσκοπισµό, ανεξαρτήτως συστήµατος, είναι η διαπαιδαγώγηση των νέων για να γίνουν σωστοί και καλλιεργηµένοι άνθρωποι. Ο τελικός στόχος του προσκοπισµού επιτυγχάνεται µέσα από εκπαίδευση και διάφορα δηµιουργικά παιχνίδια.

Σηµαντικές δραστηριότητες του προσκοπισµού:
Οι κατασκηνώσεις, αποτελούν και τον βασικότερο πυλώνα της εκπαίδευσης, διότι τα παιδιά ξεφεύγουν από την καθηµερινότητά τους και λόγω των συνεχόµενων ωρών που βρίσκονται µε τους φίλους τους, αλλά και µε τους βαθµοφόρους είναι σε θέση να αφοµοιώσουν και να βιώσουν καινούργια πράγµατα. Σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης είναι και οι εβδοµαδιαίες συναντήσεις. Επίσης, συχνά διοργανώνονται από τα προσκοπικά συστήµατα ηµερήσιες εκδροµές, οι οποίες µπορεί να είναι επίσκεψη σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυµα ή βοήθεια σε µία εκκλησία.

Τα διάφορα συστήµατα συχνά συµµετέχουν σε παγκόσµιες ή ευρωπαϊκές δράσεις. Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις οι νέοι έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τα όρια της Κύπρου και να γνωρίσουν καινούριες και διαφορετικές κουλτούρες αλλά και να επιδείξουν στους προσκόπους άλλων χωρών τη δικιά µας κουλτούρα και πολιτισµό.

Καταπιάνονται και µε πολλές άλλες διάφορες δράσεις, µερικές από αυτές είναι οι εξής: συµµετοχή σε κωπηλασία, ιστιοπλοϊα και αναρριχήσεις (πάντα µε ασφάλεια και υπό την καθοδήγηση ειδικών αναλόγως µε την περίσταση), καταδύσεις, ενασχόληση µε τη θρησκεία, φιλανθρωπίες π.χ. συλλογή τροφίµων για άπορες οικογένειες, αεροµοντελισµός, δενδροφυτεύσεις, καθαριότητα παραλιών, χειροτεχνεία, παρελάσεις.

Αδιαφιλονίκητα, σηµαντική είναι και η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους κόλπους του προσκοπισµού, έτσι ώστε η παράδοσή µας, τα ήθη και τα έθιµα του τόπου µας να µεταλαµπαδεύονται στα παιδιά που συµµετέχουν στις προσκοπικές δράσεις.

Επιπρόσθετα, οι προσκόποι µέσα από διάφορα προγράµµατα µαθαίνουν για την ιστορία της πατρίδας µας, αφού ο προσκοπισµός δίνει την ευκαιρία στα παιδιά ασχοληθούν µε ιστορικά ζητήµατα, την ιστορία της Κύπρου αλλά και µε τη τοπική ιστορία.

Τα οφέλη που κερδίζει ένα παιδί εαν ασχοληθεί µε τον προσκοπισµό, είναι πολλαπλά και πολυδιάστατά. Μπορεί να κερδίσει δεξιότητες αλλά και σηµαντικές γνώσεις, ξεκινώντας από πράγµατα που συναντά στην καθηµερινότητα του, όπως είναι η πρόγνωση του καιρού. Αυτό δε σταµατά εδώ, αφού συνεχίζεται µε κάτι πολύ πιο ουσιώδες, που είναι η διάπλαση του χαρακτήρα, αποκοµίζοντας εφόδια όπως είναι η ανάπτυξη του οµαδικού πνεύµατος, ο σεβασµός προς το συνάνθρωπο και η προσαρµοστικότητα.

ΤΑ 5 ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ:

Το 30ον Σύστηµα Προσκόπων Αµµοχώστου χρονολογείται ότι έλαβε εντολή λειτουργίας στις 31 Αυγούστου 1945. Η τουρκική εισβολή έφερε και τον ξεριζωµό του Συστήµατος από την Πατρώα γη, την πόλη του Ευαγόρα. Προσωρινός χώρος συγκέντρωσης αποτελεί το ∆ηµοτικό Σχολείο του Άη Γιάννη. Το 30ον Σύστηµα, από την πρώτη στιγµή της επαναδραστηριοποίησης του, µετά το 1974, µεριµνεί να κρατήσει άσβεστη τη µνήµη της κατεχόµενης γης µας, καθώς και τον πόθο της επιστροφής στις πατρογονικές µας εστίες.

Το 21ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Παραλιµνίου ιδρύθηκε το 1952 από µία οµάδα παιδιών που ήταν ήδη πρόσκοποι στο 12ο Σύστηµα, µέλη της 21ης Οµάδας Προσκόπων Αµµοχώστου. Από την ίδρυση του το 21ο Σύστηµα συµµετέχει ανελλιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις στο Παραλίµνι, παραδείγµατα δράσεων του Συστήµατος αποτελούν οι ιστιοπλοίες, οι αιµοδοσίες και οι δενδροφυτεύσεις.

Το 112ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων ∆ερύνειας, µετρά σήµερα 55 χρόνια ζωής, αφού ιδρύθηκε κατά τους τελευταίους µήνες του 1959. Πέραν από τον προσκοπικό χαρακτήρα που έχει ως Σύστηµα, ασκεί και µια έντονη πολιτιστική και κοινωνική δράση, που δίνει πολλές ευκαιρίες και γνώσεις στα παιδιά του.

Το 123ο Σύστηµα Προσκόπων Λύσης δραστηριοποιήθηκε το 1960 στο χωριό Λύση και επαναλειτούργησε µετά την εισβολή το 1985, στο ∆ήµο ∆ροµολαξιάς – Μενεού, όπου συνεχίζει µέχρι και σήµερα τη σηµαντική δράση και προσφορά του. Στόχος του είναι η προσφορά υγιούς διαπαιδαγώγησης και ευκαιριών πολύπλευρης προσωπικής ανάπτυξης στα παιδιά και τους νέους της περιοχής.

Το Φεβρουάριο του 1991, ένεκα της αυξανόµενης τάσης των νέων προς τον προσκοπισµό, αποφασίστηκε η δηµιουργεία ενός νέου Συστήµατος, ειδικότητας Αεροπροσκόπων. Έτσι, δηµιουργήθηκε το σηµερινό 291ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων Παραλιµνίου. Όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας του διατρανώνει περήφανα και µε αποφασιστικότητα τους λόγους ύπαρξής του. Έχει καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία και στο σύνολο του προσκοπισµού.
Τα προσκοπικά συστήµατα της επαρχίας µας, αποτελούν τα πέντε κοµµάτια ενός τεράστιου παζλ της προσκοπικής οικογένειας, το οποίο αποτελείται από συστήµατα από την Κύπρο αλλά κι από όλο τον κόσµο.